2004-02-03

Bokslutskommuniké 2003

Välutrustade produktionsanläggningar, strategiskt
placerade inför en förväntad uppgång i konjunkturen
• Nettoomsättningen ökade med 35 % till MSEK 857,0 (636,8)
• Resultat efter finansiella poster ökade med 105 % till MSEK 63,0 (30,8)
• Resultat efter skatt per aktie blev SEK 114,3 (67,3)
• ITAB Elektronik AB – kontraktstillverkare med produktionsanläggningar
i Nyköping och Skänninge – förvärvades 1 december. Som likvid
nyemitterades 15 000 NOTE-aktier.
• Arbetet med att förbereda koncernen inför en eventuell börsintroduktion
har påbörjats.

.

Se fler nyheter