2007-11-20

Catella ställer ut optioner till ledande befattningshavare i NOTE

NOTEs huvudägare Catella har i samråd med styrelsen för NOTE beslutat att inom ramen för ett nytt incitamentsprogram ställa ut köpoptioner till ledande befattningshavare i NOTE. Programmet baseras på maximalt 500.000 NOTE-aktier av Catella fonders innehav, och innefattar drygt 50 ledande befattningshavare i NOTE. Optionerna har en löptid om drygt tre år fram till augusti 2011. Värdering och försäljning av köpoptionerna sker på marknadsmässiga villkor.

I samband med NOTEs delårsrapport för Q3 redogjordes för ett föreslaget incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner motsvarande 500.000 aktier, vilket skulle kunna medföra en maximal utspädning om 5%. Det nya programmet, baserat på Catellas aktieinnehav, är för deltagarna likvärdigt i sin konstruktion men medför ingen utspädning av antalet aktier. Med anledning av det förändrade upplägget av incitamentsprogrammet har den planerade extra bolagsstämman i Stockholm den 29 november ställts in.

’’Vi är stora ägare i NOTE och följer bolagets utveckling nära. Vi har en positiv syn på tillväxt-möjligheterna inom outsourcing och en stark tilltro till NOTEs ledning och strategi. Det känns därför naturligt att på detta vis bidra till utvecklingen av NOTE”, säger Ulf Strömsten, ägaransvarig på
Catella Kapitalförvaltning.

’’NOTE är ett företag i stark utveckling. Med höstens förvärv och etableringar i Kina och Polen har vi lagt grunden för en långsiktig, offensiv satsning inom ramen för vår strategi NearsourcingTM. Det är väldigt positivt att Catella står bakom vår strategi och aktivt bidrar till att sjösätta ett incitaments-program för våra ledande befattningshavare”, kommenterar Arne Forslund, VD och koncernchef i NOTE.

För ytterligare information, kontakta:
Arne Forslund, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 07, 070-547 74 77
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86
Ulf Strömsten, ägaransvarig Catella Kapitalförvaltning, tel. 08-614 25 77

Se fler nyheter