2023-03-10

Claes Mellgren avböjer omval som styrelseordförande i NOTE AB

Claes Mellgren, nuvarande styrelseordförande i NOTE, har avböjt omval till styrelsen inför årsstämman 2023 men kvarstår som ordförande fram till årsstämman den 19 april 2023. Claes Mellgren har varit styrelseledamot i NOTE AB sedan januari 2019 och innehaft posten som styrelseordförande sedan april 2021.

Valberedningens förslag på ledamöter och ny ordförande kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 687 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 400. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 10 mars 2023 klockan 18.15 CET.

Se fler nyheter