2007-01-25

Curt Lönnström föreslås som ny styrelseordförande i NOTE

Inför NOTEs årsstämma den 25 april 2007 har NOTEs valberedning beslutat föreslå årsstämman omval av styrelseledamöterna Curt Lönnström, Sten Dybeck (som avsagt sig omval som ordförande) och Lennart Svensson. Ulf Mikaelsson och Arne Forslund har avböjt omval. Till nya ledamöter i styrelsen föreslår valberedningen Kaj Samlin och Magnus Dybeck.

Vidare föreslås att Curt Lönnström, född 1943, civilekonom, väljs till styrelsens ordförande. Lönnström har även styrelseuppdrag t ex i Catena, Poolia, HQ Bank, Uniflex. Lönnström, Samlin och Svensson är ”oberoende ledamöter”.

”Som huvudägare i bolaget är jag mycket nöjd med att en så erfaren industriman som Curt Lönnström har accepterat att överta ordförandeskapet i NOTE. Min avsikt är att även i fortsättningen vara en betydande ägare i bolaget”, meddelar Sten Dybeck.

Årets valberedning består av följande ledamöter:
– Sten Dybeck, representerar eget innehav och bolag, ordförande och tillika huvudägare i NOTE
– Nils Petter Hollekim, representerar Odin Fonder
– Kjell-Åke Andersson, representerar eget innehav

Se fler pressmeddelanden