2006-03-16

CURT LÖNNSTRÖM IN I NOTES STYRELSE ENLIGT FÖRSLAG

Aktieägare som tillsammans representerar drygt 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i NOTE AB har anmält att de har för avsikt att vid årsstämman välja in styrelseproffset Curt Lönnström i styrelsen.

I enlighet med beslut taget på bolagsstämman den 3 maj 2005 har följande förslag utarbetats av NOTEs valberedningen:

• Omval av styrelseledamöterna Sten Dybeck, Ulf Mikaelsson och Lennart Svensson
• Nyval av Arne Forslund, VD för NOTE AB, och Curt Lönnström
• Sten Dybeck föreslås bli vald till styrelsens ordförande

Curt Lönnström, född 1943, är som styrelseledamot verksam i de börsnoterade bolagen Poolia AB, Uniflex AB och Hagströmer & Qviberg AB, samt i ett antal onoterade företag, bland dem riskkapitalbolaget Innoventus Projekt AB och fastighetsbolaget Catena AB. Åren 1994-2000 var Curt Lönnström VD och koncernchef i Beijer Alma AB.

Som tidigare offentliggjorts kommer årsstämman för NOTE AB att hållas den 26 april 2006 i Norrtälje.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten Dybeck, valberedningens ordförande, tel. 08-755 60 61 eller 0708-55 18 00
Marina Filipsson, sekreterare i valberedningen, tel. 0176-799 02 eller 0709-50 80 72

Se fler nyheter