2000-12-13

Delårsrapport jan-juni 2000

Vår omsättning har ökat med 57% andra tertialet

Norrtelje Elektronik har haft ett mycket bra tertial. Omsättningen blev 109,2 miljoner kronor under
perioden maj till augusti, att jämföras med 69,6 miljoner kronor under motsvarande period förra året.
Rörelseresultatet för samma jämförelseperiod har ökat ännu kraftigare: från 1,7 miljoner till
5,1 miljoner kronor.

Se fler nyheter