2001-08-07

Delårsrapport januari – juni 2001

• Rörelseresultatet ökade med 152 % till 12,2 MSEK (4,8).
Resultatet före skatt ökade med 128 % till 9 MSEK (3,9).
• Periodens nettoomsättning ökade med 70 %
till 252,6 MSEK (148,2)
• Fortsatt stark orderingång
• Viktiga investeringar i ytmonteringsutrustning i både
Norrtälje- och Torsbyfabriken
• Strategiskt samarbetsavtal tecknat med Epsilon AB

.

Se fler nyheter