2002-08-21

Delårsrapport januari – juni 2002

Perioden i sammandrag
•Resultat före skatt ökade med 90% till 17,1 MSEK (9,0)
•Nettoomsättningen ökade med 28,8% till 325,3 MSEK (252,6)
•Resultat per aktie efter full skatt blev 41 SEK (21)

NOTE AB (publ) Phone: +46 (0) 176 799 00
P.O. Box 910, SE-761 29 NORRTÄLJE Fax: +46 (0) 176 178 79
Sweden
info@note.se
www.note.se

Se fler nyheter