2002-05-06

Delårsrapport januari – mars 2002

• Nettoomsättningen ökade med 41% till 169,4 MSEK (120,1)
• Resultat före skatt ökade med 103% till 6,3 MSEK (3,1)
• Strategiskt samarbetsavtal tecknat med amerikanska
Sanmina-SCI
• Beslut att etablera NOTE på västkusten

.

Se fler nyheter