2003-05-06

Delårsrapport januari – mars 2003

Stabil utveckling av koncernen trots brand
• NOTE Xperi i Lund drabbad av brand
• Resultat före skatt ökade med 84% till 11,6 MSEK (6,3)
• Nettoomsättningen ökade med 3% till 175,0 MSEK (169,4)
• Resultat per aktie efter full skatt och genomförd nyemission blev
21,4 SEK (15,0)

.

Se fler nyheter