2004-04-27

DELÅRSRAPPORT januari-mars 2004

DELÅRSRAPPORT januari-mars 2004

Fortsatt tillväxt under positivt kassaflöde

· Nettoomsättningen ökade med 63,5 procent till MSEK 286,1 (175,0).
För jämförbara enheter uppgick omsättningsökningen till ca 21 procent.
· Rörelseresultatet ökade med 63,8 procent till MSEK 23,1 (14,1).
För jämförbara enheter uppgick resultatökningen till ca 14 procent.
· Resultat efter skatt blev MSEK 14,1 (8,2), vilket ger ett resultat per
aktie om SEK 1,82 (1,07).
· Positivt kassaflöde efter investeringar, MSEK 30,4 (0,2)

NOTE-koncernens nettoomsättning under det första kvartalet 2004 ökade
till MSEK 286,1 (175,0). Av omsättningsökningen representerade
förvärvade enheter, som ej ingick i koncernen vid motsvarande period
föregående år, ca 74 MSEK. För jämförbara enheter uppgick
omsättningsökningen till ca 21 procent. Rörelseresultatet förbättrades
med totalt 63,8 procent till MSEK 23,1 och för jämförbara enheter
uppgick resultatförbättringen till ca 14 procent.

Den totala efterfrågan inom EMS-industrin har mattats något efter en
påtaglig ökning under sista kvartalet föregående år. Detta är en normal
säsongsmässig variation, varför det är svårt att avgöra konjunkturens
rörelse.

För NOTEs del har dock tillväxten fortsatt under första kvartalet med
såväl ökande volymer som nya uppdrag.

– Året har börjat tillfredställande. Konjunkturutvecklingen är
svårbedömd, men NOTE är väl positionerat för fortsatt tillväxt, såväl
organiskt som genom förvärv, säger VD och koncernchef Erik Stenfors.

Vid en extra bolagsstämma den 15 mars beslutades om en aktiesplit 20:1
liksom förändringar i koncernens styrelse.

Läs hela delårsrapporten på www.note.se

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Erik Stenfors, VD och Koncernchef NOTE; 0176-799 01 eller 0709-50 80 70

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/27/20040427BIT01130/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/27/20040427BIT01130/wkr0002.pdf

Se fler nyheter