2001-10-24

Delårsrapport januari – september 2001

• Rörelseresultatet ökade med 163 % till 21,3 MSEK (8,1).
Resultatet före skatt ökade med 170 % till 17,0 MSEK (6,3).
• Periodens nettoomsättning ökade med 66 %
till 379,5 MSEK (229,0).
• Uppstart av ny prototypverksamhet i Norrtälje och Kista.

.

Se fler nyheter