2002-10-30

Delårsrapport januari – september 2002

Bättre närhet till våra kunder
· Resultat före skatt ökade med 58% till 27 MSEK (17)
· Nettoomsättningen ökade med 19% till 451 MSEK (379)
· Resultat per aktie efter full skatt blev 64,7 SEK (40,7)
· Den 1 oktober gick en av södra Sveriges ledande EMS-leverantörer,
Xperi AB, samman med NOTE. Samgåendet ger NOTE en stark geografisk
positionering med en pro forma omsättning på c:a 850 MSEK.

.

Se fler nyheter