2003-10-29

Delårsrapport januari – september 2003

Förstärkning av koncernens svenska
produktionsanläggningar under ökad lönsamhet
· Resultat före skatt ökade med 49 % till 40,2 MSEK (26,9)
· Nettoomsättningen ökade med 29 % till 581,8*) MSEK (450,8)
· Resultat per aktie efter full skatt blev 75,0 SEK (64,7)
· BEVE Electronics produktionsanläggning i Borås övertagen.
Produktionsanläggningen i Lund renoverad och återinvigd.
Byggnation av ny produktionsanläggning i Torsby påbörjad.

.

Se fler nyheter