2020-04-03

Förändring i NOTEs valberedning inför årsstämman 2020

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utgöras av de fyra aktieägare som har det största innehavet i NOTE och som vill utse en representant. Med anledning av förändringar i ägarkretsen har valberedningens sammansättning ändrats. Martin Nilsson, Catella Fondförvaltning, har ersatts av Fredrik Hagberg. Ny ordförande är Thomas Tang.

Valberedningen består därefter av:
– Johan Hagberg, eget innehav
– Fredrik Hagberg, eget innehav samt Myggenäs gård
– Niklas Johansson, Handelsbanken Fonder
– Thomas Tang, Mediuminvest A/S

NOTEs årsstämma kommer att hållas i Stockholm torsdagen den 23 april 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hagberg, styrelsens ordförande, tel. 070-644 33 56

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 760 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 070. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2020 klockan 16.30 CET.

Se fler nyheter