2018-11-27

Förändringar i NOTEs valberedning inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i NOTE och som vill utse en representant. Med anledning av förändringar i ägarkretsen sker följaktligen ändringar i sammansättningen av valberedningen.

Valberedningen består nu av:
– Johan Hagberg, eget innehav
– Martin Nilsson, Catella Fondförvaltning
– Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
– Thomas Tang, Mediuminvest A/S

Valberedningen är utsedd av aktieägare som tillsammans representerar cirka 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hagberg, styrelsens ordförande, tel. 070-644 33 56
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22 

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 307 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 050. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 november 2018 klockan 14.30 CET.

Se fler nyheter