2011-10-20

Förstärkning av NOTEs Industrial Plants

Under hösten har den kommersiella kapaciteten på NOTEs Industrial Plants förstärkts. De tidigare VDarna för NOTEs estländska och kinesiska verksamheter kommer att ta ansvar för dessa enheters direktaffärer, men även stärka gränssnittet internt mot övriga NOTE-enheter. Ambitionen är att skapa förutsättningar för försäljningstillväxt på nya typer av affärer där NOTE tidigare inte varit tillräckligt konkurrenskraftig, samt att på ett ännu bättre och snabbare sätt kunna möta kunders logistiska, kommersiella och tekniska behov för att utveckla existerande affärsrelationer.

Nya branscherfarna VDar har således rekryterats till NOTEs enheter i Estland och Kina. Erki Hirv är ny VD för NOTEs Industrial Plant i Kina, och kommer närmast ifrån posten som VD för Leab i Estland men har tidigare också arbetat som VD för NOTE i Estland. Rafet Peksen, tidigare VD för Powerwave i Estland, är ny VD för NOTE i Estland.
 
”Våra tidigare VDar känner vår verksamhet och våra kunder och kommer framöver att fokusera på att utveckla våra affärer. Samtidigt har vi rekryterat två mycket kompetenta personer till att fortsätta driva verksamheternas effektivitet och utveckling. Detta är ett naturligt steg i vårt arbete med att skapa förutsättningar för ökad effektivitet, bättre leveransprecision och kvalitetsutfall, vilket syftar till att skapa ett ännu starkare kunderbjudande”, säger Peter Laveson, VD och koncernchef för NOTE.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av Nordens ledande tillverkningspartner för outsourcad elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2010 uppgick till 1 211 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1 000. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Se fler nyheter