2022-12-02

Fortsatt expansion av NOTE i Sverige

NOTE möter en ökad efterfrågan från sina kunder och fortsätter att växa. I Sverige, som är NOTEs största hemmamarknad, har NOTE nu tecknat avtal om utbyggnad av fabriken i Norrtälje. Tillsammans med andra investeringar både för utökad kapacitet och effektiviseringar av produktionsytan ökar den totala produktionsytan i fabriken i Norrtälje med cirka 1 100 m2. Beslutet är en fortsättning av NOTEs expansionsplan där NOTE under föregående år byggde ut fabriken i Torsby vilket utökade produktionsytan i fabriken med cirka 2 200 m2. Därtill genomförde NOTE i juli i år förvärvet av fabriken i Herrljunga vilket tillförde produktionsyta om 4 000 m2 .

”Det är glädjande att se den ökande efterfrågan hos våra fabriker och givet vår starka tillväxt arbetar vi ständigt för att säkerställa ytterligare produktionskapacitet där så behövs. Sverige är NOTEs största marknad och under året har vi sett en tillväxt där om 35% exklusive förvärv. Den fortsatta expansionen av fabriken i Norrtälje kommer av utökade samarbeten med befintliga kunder samt samarbeten med nya kunder”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 463 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 400. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note-ems.com.

Se fler pressmeddelanden