2001-05-03

Från lokal kretskortstillverkare till global elektronikproducent på ett år. Nu byter koncernen namn till NOTE.

Ökad global satsning, omsättningsökning på 63 procent på ett år, företagsförvärv och nystartade dotterbolag. Utvecklingen pekar uppåt för elektronikproducenten NOTE.

Koncernchefen för NOTE (fd Norrtelje) motiverar namnbytet: " – Vi vill visa en tydlig bild mot vår omgivning. Efter ett år då bolag förvärvats och nybildats finns det all anledning att skapa en gemensam profil. "

Den globala satsningen har lyckats. NOTE finns i dag representerat i Brasilien, Indien, Kina, Tyskland och USA, fler länder är på väg och därför har koncernen antagit ett namn som är gångbart även internationellt, fortsätter Sten Dybeck.

NOTE AB är koncernens moderbolag. Inom koncernen finns tre elektronikproducerande bolag: NOTE Norrtelje AB (fd Norrtelje Elektronik AB) med 230 anställda, NOTE Torsby AB (fd Norrtelje EMS Provider i Torsby AB) med 85 anställda och NOTE Gdansk Sp z o.o. (fd EuroSupply Central Europe Sp z o.o) som koordinerar koncernens centraleuropeiska elektronikproduktion med drygt 1000 anställda. Dessutom har koncernen utökats med två nybildade bolag: NOTE Components AB som samordnar komponentinköp världen över samt NOTE Development AB som bl a bygger ut koncernens globala nätverk.

Koncernen omsätter ca 500 MSEK. Aktien finns noterad på Roslagens Sparbank i Norrtälje och en introduktion på Stockholmsbörsen beräknas ske senast år 2005.

För mer information, välkommen att kontakta Koncernchef Sten Dybeck på tel: 0176-799 10 eller Informationsansvarig Caroline Nord, tel: 0176-799 02 eller 0708-44 55 92

Se fler nyheter