2004-01-23

Handel med aktier i NOTE AB upphör

För att förenkla hanterandet av aktieboken i NOTE och som en förberedelse inför en kommande börsnotering, kommer bolagets aktier att registreras hos VPC. I samband med detta har beslutats att den handel som bedrivs med bolagets aktier vid Roslagens Sparbank skall upphöra.

Sista dag för handel med bolagets aktier hos Roslagens Sparbank blir den 30 januari 2004.

Information om det praktiska förfarandet för att få sina aktier registrerade på VP-konto eller depå skickas ut till bolagets aktieägare i början av nästa vecka.

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta Sten Dybeck, styrelseordförande NOTE AB, tel. 0708-551 800.

Om NOTE-koncernen
NOTE är en av Sveriges ledande elektroniktillverkare med över 30 års erfarenhet från branschen. Vi erbjuder marknadsnära produktion via ems-ALLIANCETM – ett globalt nätverk av elektroniktillverkare med partners i Brasilien, Kina, Indien, Italien och USA.
Totalt har koncernen drygt 800 anställda. I Sverige är vi fördelade på sex produktionsanläggningar/Center of Excellence och NOTE Lab/säljkontor. I Europa finns vi med fabrik i Litauen, samt med verksamhet i Centraleuropa som styrs från vårt kontor i Gdansk, Polen.

Se fler nyheter