2021-01-21

Inbjudan till presentation av NOTEs Bokslutskommuniké den 28 januari

Kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2020 publiceras den 28 januari klockan 08.30 CET. Klockan 10.00 CET samma dag anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker, media och investerare.

Rapporten presenteras av NOTEs vd och koncernchef Johannes Lind-Widestam. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att ansluta dig till mötet, klistra in den här länken i webbläsaren. Om du har problem med att ansluta via länk, prova en annan webbläsare.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJjMzIxMmUtYTlkMy00NDk4LThhODQtZmVkNGY1YzgxNGZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22343c6c80-6b68-4f74-ae3a-3486de24e7ed%22%2c%22Oid%22%3a%22b22d67cc-f993-4a44-8035-f9469f8f7336%22%7d

eller

Ring in på telefonnummer +46 8 505 252 24, använd koden 593 475 319#.

Välkommen!        

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 891 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 januari 2021 klockan 16.00 CET.

Se fler nyheter