2003-12-01

Inbjudan till presskonferens

Affären i sammandrag

– ITAB Industri AB säljer sitt dotterbolag ITAB Elektronik AB till NOTE AB.
– Köpeskillingen utgörs av 15 000 nyemitterade NOTE-aktier.
– Förändringen berör ca 60 anställda vid fabriker i Nyköping och Skänninge.
– Affären innebär att ITAB fokuserar på affärsområdena butiksutrustning och plast.
– Med förvärvet blir NOTE heltäckande på den svenska elektronikmarknaden.

Medverkande:
Sten Dybeck, Styrelseordförande NOTE AB
Sune Lantz, VD ITAB Industri AB
Erik Stenfors, VD NOTE AB
Thord Johansson, huvudägare ITAB Industri AB

Efter presskonferensen (ca 11.30) bjuder vi på lunchbuffé

Välkommen!

Se fler pressmeddelanden