2011-03-22

Information från NOTE med anledning av läget i Japan

Å NOTEs vägnar vill jag uttrycka våra sympatier för de människor som påverkats av jordbävningen och dess efterföljande tsunami och olyckor i Japan.

NOTE har ett nära samarbete och för dialog med tillverkare och distributörer för att analysera situationen som uppstått för den japanska affärsmiljön generellt, och för elektronikindustrin i synnerhet, med anledning av jordbävningen. Våra inledande analyser indikerar att ett antal stora japanska tillverkare har anläggningar i eller i närheten av det område som drabbats av tsunamin. NOTE fokuserar det fortsatta analysarbetet och uppföljningen på ett antal prioriterade tillverkare och gör i samråd med kunderna vårt yttersta för att minimera störningar i våra kunders materialleveranser. 

Situationen är utmanande och just nu är det svårt att överblicka vilken inverkan möjliga indirekta konsekvenser som brist på elektricitet, förstörda vägar etc. kan ha på leveranserna.


Med vänlig hälsning

Peter Laveson 


För ytterligare information, kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
 


Om NOTE
NOTE är en lokal tillverkningspartner med innovativa lösningar för global tillverkning av elektronikbaserade produkter inom segmentet high mix/low volume. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2010 uppgick till 1 211 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1 000. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Se fler nyheter