2007-04-25

Institutionella ägare röstar för ny styrelse i NOTE

Vid dagens årsstämma i NOTE föreslog och röstade en grupp huvudsakligen institutionella ägare med ett sammanlagt ägande motsvarande cirka 40 procent av röster och kapital i bolaget, för en ny styrelse i bolaget.

På förslag av de institutionella ägarna valde årsstämman en ny styrelse bestående av Bruce Grant, ordförande, och ledamöterna Kjell-Åke Andersson, Håkan Gellerstedt, Göran Jansson, Hans Johansson, Per-Arne Sandström samt omvalde Arne Forslund.

Vid ett efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Arne Forslund till verkställande direktör och koncernchef, en befattning som han lämnade i februari 2007 efter oenighet med den dåvarande styrelsen om företagets strategiska utveckling.

”Ett antal institutionella ägare har kommit fram till att vi saknar förtroende för den tidigare styrelsen och den VD som överraskande tillsattes i februari. Genom vårt agerande får bolaget en styrelse med lång och bred erfarenhet av produktutveckling, tillverkning, logistik och inköp kopplat till företags¬utveckling och förvärv. Samtidigt kan den tidigare koncernchefen Arne Forslund nu fortsätta sitt framgångsrika förändringsarbete”, säger Gunnar Håkanson vid Catella Kapitalförvaltning, som agerar tillsammans med bland andra Catella Fonder och Carnegie Småbolagsfond. Vid årsstämman röstade även ODIN Fonder för förslaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunnar Håkanson, Catella Kapitalförvaltning, 0708-68 14 88

Se fler nyheter