2003-06-17

Invigningen av ‘EMS veckan’ blev en succé – Alliansen presenterade sin affärsmodell

BOSTON, MASSACHUSETTES och NORRTÄLJE, Sverige – 17 juni, 2003 – ems-ALLIANCE höll en serie av evenemang nyligen från den 9:de till den 13:e juni. Under evenemanget ”EMS veckan”, träffade inhemska och internationella OEM’s (original equipment manufacturers – originaltillverkare) EMS leverantörer (tillverkare mot kontrakt) hos ems-ALLIANCE för diskus-sioner om anskaffning och produktion av material globalt. Alliansen presenterade också sin operativa modell för anskaffning och låg produktions kostnad. Alliansen representerades av sina medlemmar från Brasilien, Indien, Italien, Kina, Sverige och USA.

“Global materialanskaffning diskuteras mycket av originaltillverkarna nu,” sade Marina Filipsson, ordförande i ems-ALLIANCE. “Många av dessa företag utvärderar f.n. alternativa lösningar för att få ned material och produktionskostnaderna, eller söker att förbättra den nuvarande strategin i dessa områden. Under EMS veckans forum har vi fått möjligheter att diskutera trender och utbyta idéer. I ljuset av den nuvarande situationen på marknaden är originaltillverkarna angelägna om att diskutera kreativa kostnadslösningar.”

Enligt Marina Filipsson, blir den första operativa Allians modellen, som först introduceras av NOTE AB i Sverige, för närvarande utökad till de andra fem företagen inom Allians gruppen.

“Ett av våra huvudmål är att som EMS leverantör kunna erbjuda våra klienter en konkurrens-kraftig fördel i form av lägsta möjliga kostnad för material och produktion. Allians modellen har fungerat mycket väl för att hjälpa NOTE´s kunder att uppnå effektivitet och tillväxt, vilket också möjliggör tillväxten av vårt eget företag, någonting som få Europeiska EMS leverantörer har åstadkommit de sista två åren. Nu överför vi detta ”recept” för effektivitet och tillväxt till våra partners inom Alliansen så att de kan erbjuda samma föredelar till sina kunder,” berättar Erik Stenfors, Verkställande Direktör i NOTE AB.

EMS veckan började på NEPCON East/Assembly East tradeshow i Boston, och fortsatte i Lexington, KY, där Alliansen´s amerikanska medlem, SMC, Inc, är lokaliserad.

Rob Coats, Verkställande Direktör i SMC säger, “Vi anser att deltagandet i EMS veckan var en bra indikation på att originaltillverkare är öppna för nya och ovanliga vägar för att nå den globala marknaden för material och produktion. Många originaltillverkare vill utforska den globala markna-den, men man vill inte offra kvalitet och service, dessutom har man inte erfarenhet av affärer på andra sidan världshaven. Det är också många hinder att övervinna vid överföring av produktion från USA till lågkostnads länder. Alliansen förenklar processen genom access till den globala marknaden via våra partners över hela världen, medan den lokala närservicen klienten förväntar sig från en EMS partner kan upprätthållas.”

Över tjugo originaltillverkare deltog i veckans aktiviteter som inkluderade panel diskussioner med avbrott för sessioner om nuvarande trender i material anskaffning, ems-ALLIANCE operativa modell, och fall studier av ems-ALLIANCE klienter. Veckan kröntes med en kursinriktning av Elaine Barnes, ansvarig för globala konton hos Future Electronics, Inc.

För ytterligare information om ems-ALLIANCE, kontakta John Zurborg på SMC (001 859-253-3066) eller ordförande Marina Filipsson, ems-ALLIANCE (0176 799 00). För information om NOTE AB, kontakta Erik Stenfors på 0176-799 00. Eller besök www.emsallaince.com.

Se fler nyheter