2003-12-01

ITAB och NOTE i strategisk industriell affär

O-listenoterade ITAB Industri AB säljer sitt elektronikbolag till snabbväxaren NOTE AB. Affären innebär att ITAB koncentrerar sig på affärsområdena butiksutrustning och plast, där man planerar för fortsatt expansion. NOTE växer sig allt starkare som helsvensk elektroniktillverkare.

Bra affär för ITAB
ITAB blir efter överlåtelsen delägare i NOTE genom att köpeskillingen utgörs av 15 000 nyemitterade NOTE-aktier. ITABs elektronikdel beräknas omsätta 90 MSEK under 2003 och sysselsätter cirka 60 personer. Tillverkning sker i Nyköping och Skänninge.
– För ITAB är det här totalt sett en bra affär, som dessutom medför en realisationsvinst om cirka 13 MSEK, konstaterar Sune Lantz, VD för ITAB Industri AB. – Vi kommer att få tydligare fokus och frigör resurser för fortsatt expansion inom övriga affärsområden. Dessutom blir NOTE en strategisk samarbetspartner inom affärsområde Plast, avslutar Sune Lantz

NOTES verksamhet utvecklas
NOTE AB har under de senaste åren förvärvat ett antal svenska elektronikindustrier och ökar stadigt, såväl omsättning som vinst. Efter förvärvet får NOTE en omsättning på drygt 1,2 miljarder SEK och cirka 800 anställda i Sverige och Baltikum.
Sten Dybeck NOTE ABs styrelseordförande är mycket nöjd med affären:
– ITAB Elektronik AB är ett mycket välskött företag och vi har varit intresserade av dem länge. En av våra strategier är att erbjuda kunden närhet och fabrikerna i Skänninge och Nyköping gör oss kompletta gällande täckning av viktiga områden i Sverige, berättar Sten Dybeck. – ITABs elektronikverksamhet kommer att utvecklas på samma sätt som våra andra förvärv. Det innebär att kunder även kommer att få tillgång till våra internationella nätverk och globala inköp. Denna affär kommer att skapa stort värde för oss, ITAB, nuvarande och blivande kunder, avslutar Sten Dybeck.

För med information, kontakta:
Sune Lantz, VD ITAB Industri AB 070-676 47 00
Sten Dybeck, styrelseordförande NOTE AB 0708-55 18 00

Se fler nyheter