2011-04-28

Kommuniké från NOTEs årsstämma den 28 april 2011

 Årsstämman fattade bland annat följande beslut:

• Att i enlighet med styrelsens förslag inte lämna någon utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret
  2010.

• Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2010.

• Att enligt valberedningens förslag omvälja Kjell-Åke Andersson, Stefan Charette, Bruce Grant och Henry Klotz samt välja Stefan Johansson till styrelseledamöter intill tiden för nästa årsstämma. Stefan Charette valdes till styrelseordförande.

• Att i enlighet med valberedningens förslag fastställa arvodet till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma till 200 000 kronor till ordföranden, 100 000 kronor till ledamot som ej är anställd av bolaget och att till utskottsarbete inom styrelsen avsätta 60 000 kronor.

• Att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86


Om NOTE
NOTE är en av Nordens ledande tillverkningspartner för outsourcad elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2010 uppgick till 1 211 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1 000. NOTE är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Se fler nyheter