2009-01-13

Kongsberg Defence & Aerospace väljer NOTEfied och utökar samarbetet med NOTE

Norska Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) har tagit ett strategiskt beslut att använda NOTEs komponentdatabas NOTEfied vid utveckling av nya produkter.

NOTEs affärsmodell Nearsourcing bygger på tre huvudområden – etablering av Nearsourcing-centers nära kunderna, införande av komponentdatabasen NOTEfied som stöd i utvecklings- och inköpsarbetet samt effektiv tillverkning nära kunderna eller i kostnadseffektiva länder. NOTEfied är en unik, egenutvecklad komponentdatabas som kan kopplas direkt till kundens konstruktionssystem, vilket kortar ner produktutvecklingstiden. Genom att använda NOTEfied uppnås ett enklare, snabbare och säkrare materialflöde, från strategiskt rätt val av komponenter till färdig produkt.

”Denna framgång på den norska marknaden är ett bra exempel på att vår affärsmodell uppskattas. Genom att vi befinner oss nära kunden med rätt kompetens och rätt tjänster i utvecklings- och industrialiseringsfasen, kan vi erbjuda en oslagbart kort time to market”, säger Arne Forslund, VD och koncernchef för NOTE.

”Kongsberg Defence & Aerospace är en viktig kund för NOTE. Det är glädjande att vi nu ytterligare fördjupar vårt samarbete. Med valet av NOTEfied får bägge parter stora möjligheter att effektivisera utvecklingen av nya produkter”, fortsätter Anders G. Johansen, NOTEfied Product & System Application Manager och Key Account Manager för Kongsberggruppen.

”2008 gjorde KDA en utvärdering för att välja ett gemensamt verktyg för kretskortsdesign. Några av de viktigaste målen var att effektivisera arbetsprocesser och få ett mer integrerat system generellt.
NOTEs lösning integrerar komponentdatabasen mot designverktyget från Cadence, vilket tilltalade oss redan från början. Denna lösning har utan tvivel påverkat vårt val av Allegro från Cadence. Vi är mycket nöjda med samarbetet med NOTE så här långt och räknar med att utöka det successivt genom att köpa ännu fler tjänster från dem”, berättar Suvada Besirovic, Manager Electronics Missile Systems & Aerostructures för KDA.

Se fler nyheter