2017-02-08

Köpoptioner till ledande befattningshavare i NOTE

NOTEs största ägare, Creades, har ställt ut köpoptioner till ledande befattningshavare i NOTE. Köpoptionerna avser 2% av det totala antalet utestående aktier i NOTE.

Köpoptionerna avser totalt 577 453 aktier av Creades befintliga innehav i NOTE. Optionerna innebär således ingen utspädning av övriga ägares aktieinnehav i NOTE.

Avtal mellan Creades och deltagarna Stefan Hedelius, Henrik Nygren, Robert Rosenzweig och Fredrik Schultz tecknades 2017-02-08. Varje köpoption ger innehavaren rätt att av Creades köpa en aktie i NOTE till ett lösenpris om 17,58 kronor kontant under perioden 25 oktober-8 november 2017. Prissättning av optionerna har skett på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Hedelius, VD och koncernchef, tel. 076-100 07 31
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 098 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 000. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2017 klockan 17.45.

  

Se fler nyheter