2009-10-09

Kraftig neddragning i NOTEs fabrik i Skellefteå

NOTEs största kund inom Telecom har beslutat att upphöra med tillverkningen av delar av sitt sortiment, vilket ställer krav på ytterligare neddragningar i NOTEs fabrik i Skellefteå. Åtgärderna kommer att medföra avvecklings- och nedskrivningskostnader om cirka 40 MSEK. Uppgörelsen med kunden innebär en likviditetsförstärkning för NOTE om cirka 40 MSEK.

”Utöver lågkonjunkturen har vi under året haft en strukturell utmaning på grund av ett generationsskifte av en betydande produkt hos vår största kund inom Telecom. Detta faktum har påverkat volymerna och lönsamheten i våra befintliga affärer negativt. I samförstånd med kunden har beslutats att omedelbart upphöra med tillverkningen av deras produkt.

Kundens beslut att upphöra med tillverkningen har kommit tidigare än beräknat, vilket ställer krav på ytterligare neddragningar av verksamheten i Skellefteå. Åtgärderna kommer att medföra avvecklings- och nedskrivningskostnader om totalt cirka 40 MSEK. Denna kostnad kommer fullt ut att belasta resultatet under det tredje kvartalet.

Den uppgörelse vi nu tecknat med kunden medför en likviditetsförstärkning för NOTE om cirka 40 MSEK. I kombination med positiva kassaflöden från rörelsen under årets andra och tredje kvartal kommer vår skuldsättning att minska.

Omfattningen av verksamheten i Skellefteå har under de senaste åren reducerats och antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 40 personer. Merparten av våra arbetsintensiva inköps- och tillverkningstjänster sker nu i våra enheter i Östeuropa och Kina.

NOTEs nyförsäljning utvecklas planenligt. Med tidigare aviserade och genomförda kostnadsneddragningar har koncernens kostnadsnivå sänkts avsevärt. Sammantaget med åtgärderna i Skellefteå gör vi bedömningen att våra löpande kostnader anpassats till nu rådande efterfrågan”, säger Knut Pogost, VD och koncernchef för NOTE.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Knut Pogost, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-552 34 44
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Se fler nyheter