2020-05-25

Ledande befattningshavare köper aktier i NOTE

Vid NOTEs årsstämma 2017 togs beslut att införa ett treårigt incitamentsprogram till koncernledningen och nyckelpersoner baserat på en riktad emission om högst 600 000 teckningsoptioner. Efter tidigare återköp återstår 500 000 teckningsoptioner.

Samtliga deltagare har beslutat att förvärva aktier fullt ut enligt villkoren i programmet. Totalt innebär det att bolaget tillförs 11 650 000 kronor. Antalet aktier kommer att utökas med
500 000, vilken motsvarar en utspädning om knappt 2%. För att möjliggöra finansiering av deltagarnas aktieköp beräknas en viss försäljning av aktier ske.

”NOTE har vunnit många kunders förtroende och utvecklats starkt under en längre tid. Det finns en stor framtidstro i bolaget och jag ser det som väldigt positivt att samtliga deltagare i programmet valt att öka sitt aktieinnehav i NOTE”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 830 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 maj 2020 klockan 10.30 CET.

Se fler nyheter