2017-11-01

Ledande befattningshavare köper aktier i NOTE

Inom ramen för ett incitamentsprogram ställde NOTEs största aktieägare Creades AB i februari ut totalt 577 453 köpoptioner till ledande befattningshavare i NOTE. Varje köpoption gav innehavaren rätt att köpa en aktie i NOTE till ett lösenpris om 17,58 kronor kontant under perioden 25 oktober-8 november 2017. Optionerna förvärvades till marknadspris och programmet innebär ingen utspädning av övriga ägares aktieinnehav i NOTE.

Samtliga deltagare har nu köpt aktier samt påkallat inlösen av resterande optioner. Totalt köpte deltagarna 196 000 aktier, vilket innebär att de sammantaget återinvesterat mer än den uppkomna vinsten efter skatt i incitamentsprogrammet.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Per Ovrén, vd och koncernchef, tel. 073-440 77 27 
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86 

Om NOTE 
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 139 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 900. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2017 klockan 15.00 CET.

Se fler nyheter