2021-05-27

Ledande befattningshavare köper aktier i NOTE

Vid NOTEs årsstämma 2018 togs beslut att införa ett treårigt incitamentsprogram till koncernledningen och nyckelpersoner baserat på en riktad emission om högst 380 000 teckningsoptioner. Efter tidigare återköp återstår 211 000 teckningsoptioner.

Samtliga deltagare har beslutat att förvärva aktier fullt ut enligt villkoren i programmet. Totalt innebär det att bolaget tillförs 6 119 000 kronor. Antalet aktier kommer att utökas
med 211 000, vilken motsvarar en utspädning om knappt 1%.

”NOTE har utvecklats starkt under flera år och vi vinner fortsatt nya affärer på ett övertygande vis. Det finns en stor framtidstro i bolaget och jag ser det som väldigt positivt att samtliga deltagare i programmet valt att öka sitt aktieinnehav i NOTE”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och K
ina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 901 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note-ems.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 maj 2021 klockan 13.30 CET.

Se fler nyheter