2003-08-22

Mitec Telecom tillkännager överenskommelse om att sälja BEVE Electronics till NOTE AB

– Överenskommelsen godkänd av NOTEs och Mitecs styrelser


– Försäljningen kommer att minska Mitecs skulder kraftigt
– Mitec tillkännager också en plan för aktieägare

Montreal 22 augusti 2003,

Mitec Telecom som är en ledande designer och tillverkare av mikrovågsteknik,
satellitkommunikation och serietillverkning inom olika industribranscher, tillkännager
idag att man har undertecknat ett avtal med NOTE AB om att sälja tillgångarna i BEVE Electronics AB.
BEVE är Mitecs huvudfabrik i Sverige. NOTE AB är en av Sveriges ledande EMS
leverantörer och medlem av det globala ems-ALLIANCE.
Affären är upplagd som en inkråmsaffär och kommer att minska Mitecs skuldnivåkraftigt.
Alla BEVEs kreditgivare kommer att få betalt. Både NOTEs och Mitecs styrelser är
överens om affären och försäljningen förväntas vara klar den 29 augusti 2003.
Mitecs fastighetstillgångar i Sverige ingår inte i uppgörelsen utan kommer att säljas
separat.

”Med den här uppgörelsen kommer företagets konsoliderings strategi, som startade
för ett år sedan att vara slutförd.” säger Keith Findlay, Mitecs CFO. ” Ett av våra
huvudmål är att säkerställa fortsatt leverans till våra kunder och denna affär hjälper
oss att uppnå detta. Det här gör att Mitec kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet
med närvaro i Canada, England, USA och Kina.”

”Affären med NOTE hjälper oss att minska våra skulder och förbättra Mitecs
ekonomiska ställning”, tillägger Mr Findlay. ”Vi kommer att kunna sänka våra skulder
ytterligare när vi sålt våra svenska fastighetstillgångar.”
”Det kommer att ge oss möjligheter att vara mycket mer aggressiva på våra
prioriterade marknader”, avslutar Mr Findlay.
Mitecs styrelse tillkännager också idag en plan för aktieägarna, detta för att bevaka
aktieägarnas intressen.

”Vi gjorde tidigt bedömningen att verksamheten måste förändras för att kunna
utvecklas. Vår idé är att låta inkråmsaffären bli startskottet för ett s.k. NOTE Center of
Excellence, med inriktning mot mikrovågsteknik. Vi har sedan tidigare tre andra
sådana kompetenscentra i Sverige”, säger Erik Stenfors, VD NOTE AB.

För ytterligare information kontakta:
– Keith Findlay, CFO, Mitec Telecom Inc, tel: + 1 – 514 – 694 90 00
– Erik Stenfors, VD, NOTE AB, tel. 0709 – 50 80 70

Se fler pressmeddelanden