2009-03-24

Nearsourcing ger NOTE nya kunder

NOTE har tecknat ett avtal med Tour & Andersson som valt NOTE som leverantör tack vare Nearsourcing.

Tour & Andersson är världsledande inom injusteringsventiler för vattenburna värme- och kylsystem.
Ett avtal har tecknats för utveckling och tillverkning av ett avancerat instrument för injustering av dessa system, TA-SCOPE. Under hösten påbörjas tillverkning i större volymer i NOTE Torsby.

Under utvecklingsarbetet har NOTE haft ett nära samarbete med QRtech som är specialiserade på produktutveckling och industrialisering av elektronik och mjukvara. I arbetet har NOTEs komponentdatabas NOTEfied använts. Det är ett unikt, egenutvecklat verktyg som har både teknisk och kommersiell information om över 60 000 komponenter. Genom att använda NOTEfied uppnås ett enklare, snabbare och säkrare materialflöde, från strategiskt rätt val av komponenter till färdig produkt.

NOTEs Nearsourcingcenter i Torsby har spjutspetskompetens inom utveckling, industrialisering och volymtillverkning. Med flera års erfarenhet och kompetens inom producerbarhet hjälper de kunderna med lösningar för komplexa produkter.

Under de senaste åren har NOTE ställt om flera fabriker till Nearsourcingcenters enligt affärsmodellen Nearsourcing, vilken bygger på tre huvudområden: etablering av Nearsourcingcenters nära kunderna, kostnadskontroll under produktlivscykeln samt kostnadseffektiv tillverkning placerad där det är optimalt för kunden.

”I nuvarande konjunkturläge är det oerhört viktigt att kunderna får ut sina produkter så snabbt som möjligt på marknaden. Samarbetet mellan oss och NOTE samt verktyget NOTEfied har varit nyckeln till att kunna möta kundens krav. Med hjälp av NOTEfied har vi haft bra kontroll på vilka komponenter som ska väljas med tanke på exempelvis ledtider, tillgänglighet och livscykelstatus”, berättar Ronald Hedström, utvecklingschef på QRtech.

”För oss var det viktigt att hitta en leverantör som håller hög kvalitet, har kontroll och påverkan på leverantörsledet samt har produktionskapacitet för större volymer i regioner där kostnadsbilden är till vår fördel. I NOTE har vi hittat en partner som har både internationell och lokal tillverkning i världsklass, som helt enkelt har helheten”, kommenterar Joakim Merstrand, strategisk inköpare på Tour & Andersson.

Se fler nyheter