2003-06-23

Nexus utvecklar partnerskap med NOTE

NOTE AB och Technology Nexus AB har tecknat ett samarbetsavtal kring EMS-tjänster (Electronic Manufacturing Services). Detta är det andra avtal som Nexus tecknar med en ledande elektronikproducent på kort tid. Syftet med avtalen är att skapa ett närmare samarbete med de producenter Nexus utnyttjar för tillverkning av elektronik. Avtalet innebär att Nexus kapitalbindning för komponenter minskas med cirka 7 miljoner kronor.

– Genom vårt partnerskap med NOTE ser vi förbättrade möjligheter att möta våra kunders krav på bredare åtaganden, effektivare processer, kortare ledtider och ökad kostnadseffektivitet, berättar Mikael Jacobsson, VD för Nexus.
– Nexus har arbetat med NOTE i över 15 år och det känns glädjande att vi nu kan fördjupa detta samarbete ytterligare, fortsätter Mikael Jacobsson. – Våra kunder efterfrågar allt mer avancerade lösningar, med höga krav på kvalité och säkerhet, och NOTE är en partner med stor erfarenhet kring tillverkning av denna typ av produkter, avslutar Mikael Jacobsson.
– Vi ser det här samarbetet med Nexus som ett ytterligare steg i vår utveckling mot att bli det självklara valet när våra kunder skall välja EMS-tillverkare, säger NOTEs styrelseordförande Sten Dybeck. – I det hårda läge som branschen befinner sig i idag är utbyte av olika kompetenser en viktig beståndsdel för att behålla jobben i Sverige, avslutar Sten Dybeck.

För ytterligare information:
Mikael Jakobsson, VD Technology Nexus AB, 013-35 74 15, 0706-47 58 10.
Sten Dybeck, Styrelseordförande för NOTE AB, 0176-799 10, 0708-55 18 00

Se fler nyheter