2000-10-17

Norrtelje Elektronik bygger vidare på svensk elektronikkoncern

Elektronikproducenten Norrtelje Elektronik förvärvar konkurrenten Trienta Elektroniks produktionsanläggning i Torsby. " – Ett mycket passande steg i vår expansionsstrategi", säger styrelseordförande Sten Dybeck.

Norrtelje Elektronik tillkännager i dag ett avtal med Trienta Elektronik AB där Trientas Torsby-fabrik i Värmland förvärvas och placeras i ett systerbolag. Därmed skapas en av Sveriges största koncerner inom elektronikproduktion med drygt 300 anställda och en årsomsättning på ca 500 Mkr.

Norrtelje Elektronik AB ägs av moderbolaget Elektronikbyggarna i Norrtälje AB som sedan i våras är ett publikt aktiebolag. Antalet aktieägare är ca 150 och består dels av namnkunniga privata placerare och dels av anställda i verksamheten. Moderbolaget grundar nu ett dotterbolag som tar över Torsby-fabriken och som därmed blir systerbolag till Norrtelje Elektronik.

Strategi för samtidig ökning av omsättning och lönsamhet

Norrtelje Elektronik är erfarna inom industriell elektronik, telekom och IT. Torsby-fabrikens specialitet är bl.a. medicinsk teknik och mycket komplexa elektronikprodukter i medium-volym. Tanken är att fortsätta att utveckla fabrikernas spjutspetskompetenser samtidigt som samordning sker inom marknadsföring, materialinköp och teknikutveckling.

" – Vi har nu en tillväxt i Norrtelje Elektronik som vi vill förstärka, vilket ger oss anledning att förvärva ytterligare kapacitet " säger Sten Dybeck, styrelseordförande i både Elektronikbyggarna i Norrtälje och i Norrtelje Elektronik.

" – Vi har lovat våra aktieägare att företaget skall börsintroduceras eller säljas till marknadspris senast under 2005 och vi avser att öka både omsättning och lönsamhet till dess. Genom köpet av Torsby får vi både en breddning av kundstocken och möjligheter till en ökad strukturering av våra resurser" fortsätter Sten Dybeck.

Torsby får del av tidigare förvärv

Tidigare i år förvärvade Norrtelje Elektronik företaget EuroSupply som bl.a. förde med sig ett globalt nätverk av elektronikproducenter. Norrtelje Elektronik är den enda svenskägda elektronikproducenten som är global och tillverkning åt svenska kunder sker för närvarande i tre olika världsdelar. Vidare har Norrtelje Elektronik ett andra nätverk bestående av underleverantörer i Centraleuropa som bland annat hanterar volymproduktion av elektronik. Detta nätverk sköts av ett helägt dotterbolag i Polen." – Vi har sett betydelsen av nätverken för Norrtelje Elektroniks snabba tillväxt och nu kommer de även Torsby-fabriken tillgodo", avslutar Sten Dybeck.

Fabrikerna i Norrtälje och Torsby är båda kvalitetscertifierade enligt ISO 9002 och fabriken i Torsby är dessutom certifierad enligt den medicinska standarden ISO 46000.

För mer information, välkommen att kontakta vice VD Erik Stenfors på
tel 0176-793 74 / 0709-50 80 70

Se fler nyheter