2000-08-01

Norrtelje Elektronik fördjupar samarbete med polsk elektronikproducent

Norrtelje Elektronik har valt en av sina underleverantörer i Centraleuropa, Arotronic, till så kallad preferred supplier av volymproduktion. Ett nytt avtal ger Norrtelje Elektronik plats i Arotronics styrelse med utslagsröst i strategiska frågor.

Sedan många år arbetar Norrtelje Elektronik, i likhet med andra elektronikproducenter, med underleverantörer för vissa tillverkningsmoment.
– En produktionsanläggning har med nödvändighet en inriktning och är speciellt lämpad för vissa arbeten. Norrtelje Elektronik har specialkompetens för avancerad elektronikproduktion med korta ledtider. Samarbetet med våra partners gör oss mycket bredare. Idag erbjuder vi allt från renrumsteknik till volymproduktion av box-build.", berättar Mats Hultin, VD för Norrtelje Elektronik.

Strategiskt inflytande ökar tryggheten

Arbetet med underleverantörer styrs genom samarbetsavtal, men på grund av ökad orderingång har Norrtelje Elektronik nu valt att knyta en av underleverantörerna ännu närmare sig. I ett nytt avtal med Arotronic, ges Norrtelje Elektronik styrelserepresentation i Arotronic med utslagsröst i strategiska frågor. – Vi ser ett ökat behov för produkter med stora volymer och högt manuellt arbetsinnehåll; Arotronic är den perfekta underleverantören för delmoment av sådana produkter. Vårt nya avtal gör situationen ännu tryggare genom att Norrtelje Elektronik exempelvis får vara med och påverka Arotronics val av maskiner och personal, fortsätter Mats Hultin.

Specialisering ger fortsatt tillväxt

Hultin betonar också att det inte handlar om att flytta jobb från Sverige till Polen. Norrtelje Elektronik tror inte på idén att föra över hela projekt till Polen. Tvärtom ser man möjligheten att koncentrera sig på de arbetsmoment företaget specialiserat sig för vid fabriken i Norrtälje. På så sätt räknar företagsledningen med att den totala arbetsmängden ökar och att Norrtelje Elektronik kommer fortsätta att växa i Sverige.

Norrtelje Elektronik avstår från delägarskap

– Vår grundprincip är att inte äga fabriker utanför Sverige. Erfarenheten visar att förvärv i Centraleuropa kan medföra stora kostnader och svårigheter, utan att ge motsvarande fördelar. Ett fördjupat samarbete utan ägande är en mer flexibel lösning – och därmed bättre också för våra kunder, säger Mats Hultin.
Allt arbete med underleverantörer sker i Norrtelje Elektroniks regi; Norrtelje Elektronik svarar för planering, beredning och kvalitetskontroll. AQL-kontroller sker på allt inkommande gods, oavsett om det är en IC-krets eller en delprodukt gjord av en underleverantör.

På Komponentmässan i Göteborg den 5-8 september kommer bland annat Ilona Lukaszewicz, VD för Norrtelje Elektroniks polska dotterbolag, att finnas på plats för att berätta mer om Arotronic och produktion i Centraleuropa.

Se fler nyheter