2001-04-19

Norrtelje in i Indien!

I tysthet har kontraktstillverkaren Norrtelje byggt upp ett nätverk av lokala elektronikproducenter i Indien. Strategin har, tvärtemot konkurrenter, varit att välja samarbetspartners utanför de stora städerna som ger samma kapacitet – men till ett betydligt lägre pris.

För närvarande arbetar Norrtelje med tre producenter i staten Karnataka, som i sin tur byggt ett lokalt samarbetsnät för att klara snabba ökningar av produktionen. Fabrikerna har, precis som koncernens övriga samarbetspartners världen över, valts med omsorg och har kapacitet att sköta allt från inköp till distribution och eftermarknad. Norrtelje har undertecknat ett exklusivitetsavtal med de tre fabrikerna i Indien.

Handelshinder

Eftersom Indien har skyhöga handelshinder står kontraktstillverkare på kö för att få lokal produktion. " – Visserligen har flertalet Indier ingen hög levnadsstandard, men tack vare den stora populationen återstår ett 100-tals miljoner ytterst bemedlade. En jättemarknad således ", berättar Marina Filipsson, ansvarig för koncernens globala nätverk av partners.

Hög kvalitet

För att utvärdera våra partners kapacitet har Norrtelje förlagt produktion vid samtliga tre fabriker. Vi överlät materialinköp, produktion och test till fabrikerna. " – Det har fungerat utmärkt, vi är imponerade av fabrikernas kapacitet och höga kvalitet samtidigt som priset var över förväntan bra på materialområdet", fortsätter Marina Filipsson.

På grund av den stora indiska marknaden är det många elektronikproducenter som försöker etablera sig i Indien. " Norrtelje har gjort sig känt för att arbeta enligt principen ’Internet i verkligheten’, dvs. samarbetsnät av partners som man kommunicerar med och sköter via Informationsteknik", avslutar Marina Filipsson.

För mer information, kontakta Marina Filipsson, ansvarig för koncernens globala nätverk av partners, på tel: 0176-799 04 eller Caroline Nord, informationsansvarig på tel: 0176-799 02

Se fler nyheter