2003-03-10

NOTE AB och NOTE Components AB i nya lokaler

Från och med måndagen den 10 mars återfinns NOTE-koncernens moderbolag, NOTE AB, och materielbolag, NOTE Components, i nya och större lokaler i Norrtälje. Anledningen är den kraftiga expansion som komponentbolaget NOTE Components är inne i.

– Vårt långvariga arbete med att vara NOTE-koncernens stöd gällande logistik & materialinköp har visat sig vara en mycket bra lösning, berättar en nöjd Bengt Emesten, VD för NOTE Components. Nu växer koncernen snabbt både via förvärv och organiskt och vi måste följa med utvecklingen.

Bengt betonar Components ansvar. – Vi hanterar hela tiden ökade volymer, eftersom vi förhandlar för hela koncernen. Att vi dessutom samordnar inköpen från den globala alliansen ems-ALLIANCE, ger oss än mer styrka, men innebär också ett stort ansvar.

Även moderbolagets VD, Erik Stenfors, är nöjd med flytten. ”Vi samordnar nu sju aktiebolag i koncernen och de nya lokalerna är betydligt mer ändamålsenliga”

Denna nya besöksadressen är Stockholmsvägen 59, precis vid södra infarten till Norrtälje. Telefon- och faxnummer är desamma.

För mer information, kontakta Bengt Emesten 0708-788 031 eller Erik Stenfors 0709-508 070

Se fler nyheter