2004-10-04

NOTE anpassar för fortsatt expansion

NOTE anpassar för fortsatt expansion

NOTE, en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik, anpassar organisationen som ett led i bolagets Europastrategi. Koncernen förstärker och nyanställer inom materialhanterings- och inköpsfunktionerna i Centraleuropa. Samtidigt varslas sammanlagt 195 anställda vid anläggningarna i Norrtälje, Lund och Borås.

NOTEs målsättning är att inom fem år vara en av Europas ledande kontraktstillverkare av elektronik. Som ett led i denna strategi – som innebär fortsatt etablering på Europeiska marknader – lägger NOTE nu huvuddelen av volymtillverkningen i koncernens Centraleuropeiska produktionsanläggningar (s k Industrial Plants). Dessa enheter kommer också att ansvara helt för inköp och hantering av eget material, vilket förenklar kopplingen till andra länder.

"Vi har tidigare skött dessa funktioner från Sverige" säger Erik Stenfors, koncernchef för NOTE. "Nu renodlar vi vår affärsmodell genom att tillhandahålla teknikintensiva tjänster med stort värdeinnehåll lokalt, d v s nära våra kunder, medan volymtillverkning huvudsakligen kommer att ske i Centraleuropa. Att vi nu vidtar den här åtgärden hänger samman med EUs östutvidgning i våras som undanröjt viktiga handelshinder."

Som en konsekvens av anpassningen varslas i dag sammanlagt 195 anställda vid anläggningarna i Norrtälje, Lund och Borås.

"Det är ytterst tråkigt att behöva varsla personal", säger Erik Stenfors. "Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att denna anpassning gör att vi kan fortsätta att satsa på våra svenska anläggningar både vad gäller investeringar och personal. Tillverkning som kräver närhet till kunderna kommer alltid att finnas kvar i Sverige, och vi kommer att kunna fortsätta anställa i Sverige inom andra funktioner och kompetensområden."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD och koncernchef NOTE AB, 0176-799 01 eller 070-950 80 70
Mats Hultin, VD NOTE Norrtelje AB, 0176-793 01 eller 070-853 95 51
Kjell-Åke Andersson, VD NOTE Lund AB, 046-286 92 10 eller 070-860 81 23
Anders Andersson, VD NOTE Borås AB, 033-23 35 67 eller 070-314 13 13

Om NOTE
NOTE är en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik och erbjuder specialistkompetens inom elektronikproduktion i hela värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till eftermarknad.
NOTE finns etablerat i Sverige, Storbritannien, Polen och Litauen.
Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och resultatet före skatt till 63 miljoner SEK. Antalet anställda i koncernen uppgår till ca 950. NOTE är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
www.note.se

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/04/20041004BIT20660/wkr0001.pdf

Se fler nyheter