2018-12-20

NOTE återköper egna aktier

I enlighet med styrelsens beslut den 12 december 2018 har NOTE, under perioden 14-19 december, återköpt 1 000 000 aktier till en genomsnittskurs om 21,85 SEK per aktie. Därmed är återköpen slutförda.  

NOTEs aktuella innehav av egna aktier efter återköpet uppgår till 1 000 000 aktier, vilket motsvarar 3,5 procent av totalt antal aktier och röster. Det totala antalet aktier och röster i NOTE, inklusive de av bolaget ägda aktierna, uppgår till 28 872 600 stycken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 307 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 050. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note.eu.

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2018 klockan 16.00 CET. 

Se fler nyheter