2015-02-02

NOTE avyttrar mekanikenhet i Järfälla

NOTE har sålt rörelsen i den mekanikbearbetande enheten i Järfälla. Köpare är Stockholmsbaserade Larsson Finmekaniska AB, som idag redan samarbetar med NOTE. NOTE Järfälla AB omsatte i fjol cirka 13 MSEK och antalet anställda är 18.

”Försäljningen av vår mekaniska bearbetning i Järfälla är en renodling av verksamheten i Sverige till elektroniktillverkning, logistik och slutmontering av kompletta produkter. Vår mekanikenhet i Järfälla har genom åren överfört mekanikkompetens till övriga enheter i koncernen, primärt till NOTEs inköpsfunktioner. Detta har möjliggjort för oss att etablera en stark partnermodell med utvalda leverantörer inom mekanikområdet, vilket bidragit till att fördjupa våra kunduppdrag inom slutmontering av kompletta produkter – en tjänst som idag erbjuds från samtliga NOTE-enheter.

Vi har under de senaste åren haft en otillfredsställande lönsamhet i vår egen mekaniktillverkning. Kortsiktigt innehåller försäljningen omstruktureringskostnader men affären beräknas påverka vårt rörelseresultat positivt redan 2015”, säger Peter Laveson, VD och koncernchef för NOTE.

Se fler nyheter