2010-01-04

NOTE avyttrar verksamheten i Skellefteå till Optronic

Genom tidigare flytt av volymtillverkning till NOTEs fabriker i Estland och Kina har omfattningen i NOTE Skellefteå reducerats avsevärt. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 40. Nu har en uppgörelse träffats som medför att den kvarvarande verksamheten säljs till Optronic. Övertagandet genomförs från och med årsskiftet 2009/2010 och delar av personalen kommer att kunna arbeta vidare hos Optronic i Skellefteå.

”Det som nu sker är glädjande. Som ett resultat av övertagandet säkerställs kompetens och kontinuitet i relationen med kunderna. Det är vidare mycket positivt att vi tillsammans med Optronic lyckats åstadkomma den bästa möjliga lösningen för vår personal i Skellefteå. Affären medför dessutom att vi minskar vår balansomslutning samtidigt som den bidrar till att något stärka vår marginal under fjärde kvartalet”, säger Knut Pogost, VD och koncernchef för NOTE.

Rickard Åström, VD för Optronic, berättar att tidpunkten för affären passar bra för företaget:
”Marknaden för optronik växer kraftigt och förvärvet av NOTE Skellefteå gör att vi kan möta tillväxten på bästa sätt. Vi får nu tillgång till nya kompetenta medarbetare samtidigt som kapaciteten i vår maskinpark förstärks väsentligt”.

Se fler pressmeddelanden