2005-01-13

NOTE Borås tecknar nytt samarbetsavtal

Kontraktet är tecknat med Ericsson Microwave Systems AB som arbetar med utveckling och tillverkning av radar och informationssystem inom försvars- och säkerhetsområdet. En del av Ericsson Microwave Systems produktion har utförts av NOTE säkerhetsklassade tillverkningsenhet i Borås. Nu har företaget tecknat ett leverantörsavtal som löper på två år och avser tillverkning av s.k. taktiska kommunikationslänkar för militära applikationer.

”Vi är stolta över ett förnyat och fördjupat förtroende”, säger Anders Andersson, VD för NOTE Borås. ”Under året har vi utfört tillverkning åt Ericsson Microwave Systems och är mycket nöjda och stolta med det avtal vi nu tecknat.”

”Vi har under drygt ett år arbetat intensivt med att strukturera och effektivisera verksamheten i Borås”, säger Erik Stenfors, VD och koncernchef för NOTE. ” Det arbete som personalen i Borås utfört tillsammans med investeringar i ny maskinpark och stöd från kunder börjar nu ge resultat. Vi ser ett förnyat förtroende från Ericsson Microwave Systems som ett tecken på att vi lyckats.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Erik Stenfors, VD och koncernchef, NOTE AB, 0176-799 00 eller 0709 – 50 80 70
Anders Andersson, VD NOTE Borås AB, 033-23 35 67 eller 070-314 13 13

Om NOTE
NOTE är en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik och erbjuder specialistkompetens
inom elektronikproduktion i hela värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till eftermarknad.
NOTE finns etablerat i Sverige, Frankrike, Litauen, Polen och Storbritannien.
Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 MSEK och resultatet före skatt till 63 MSEK.
Antalet anställda i koncernen uppgår till ca 1000. NOTE är noterat på Stockholmsbörsens O-lista Attract40. www.note.se

Se fler pressmeddelanden