2003-05-26

NOTE bygger för den Nya industrin

Under fredagen blev det klart att elektroniktillverkaren NOTE och värmländska Torsby kommun samarbetar i bygget av nya fabrikslokaler i Torsby. Den nya fabriken, med en yta som inledningsvis blir drygt 4000 m2, kommer att skräddarsys för ett helt nytt industritänkande.

– Vi placerade oss som den snabbast växande underleverantören av elektronikproduktion i Sverige på Svenska Dagbladets tillväxtlista i år, och blev nummer åtta totalt bland industriföretagen, berättar Sten Dybeck, styrelseordförande NOTE AB, och fortsätter: – Vår placering är egentligen exceptionell: vi expanderar i en bransch som backar och vi expanderar dessutom i regioner som annars brukar drabbas av nedskärningar. Det är verkligen positivt.

Gerd Levin-Nygren, VD NOTE Torsby: – Vi har egentligen inte känt av någon lågkonjunktur här i Torsby, utan expansionen har varit stadig. På ett par år har vi fördubblat antalet anställda: vi har gått från 70 anställda 2001 till ca 120 anställda 2003. Det är också viktigt att poängtera att vi bygger en helt ny typ av fabrik, anpassad för high-tech lösningar inom främst den s.k. vehicle-industrin.

Erik Stenfors, VD för NOTE-koncernen: – Man pratade mycket om den Nya ekonomin och vi vet ju hur det gick. Men nu kommer den Nya industrin och det är det är något helt annat. Det vi bygger i Torsby har lite gemensamt med traditionella industrilokaler. Här kommer vi bland annat att fokusera på hög kompetens. Utöver monteringsbord kommer skrivbord med whiteboard att stå i centrum.

Ett konkret mervärde för kunden som byggs in i den Nya industrin är våra NOTE Labs. Där kommer vi att erbjuda våra kunder prototyptillverkning på ett nytt sätt: kunden ska kunna komma till oss med en idé och inte bara få en prototyp på vanligt sätt, utan också kunna få den bästa designen.

Idén med kunskapscenter – som i Torsby alltså blir för segmentet Vehicle – genomför vi på samtliga svenska fabriker under namnet Center of Exellence: I Norrtälje öppnade vi i fredags ett kompetenscentra med fokus på opto/telecom, i Lund kommer vi innan årets slut att öppna ett center med fokus på medicinteknik. Till dessa center knyts flera av världens främsta experter inom produktion, från näringsliv, universitet och högskolor. Vår ambition är att bli bäst i dessa tre branscher.

För ytterligare information, välkommen att kontakta,
Sten Dybeck, tel: 0708-55 18 00 eller
Gerd Levin-Nygren, tel: 0708-11 68 48.
Mer om NOTE på www.note.se

Fakta om NOTE-koncernen
NOTE är en ledande tillverkare av elektronik med över 30 års erfarenhet. NOTE är en är en komplett kontraktstillverkare och erbjuder allt från utveckling till storskalig serieproduktion. Sedan sju år finns NOTE på Svenska Dagbladets lista över Sveriges snabbast växande företag. NOTE är den enda svenskägda globala leverantören av EMS (Electronics Manufacturing Services). NOTE erbjuder global, marknadsnära produktion. I Sverige har NOTE nu närmare 600 anställda och fabriker/NOTE Lab i Norrtälje, Torsby, Lund, Kista och Göteborg. NOTE har även en fabrik i Litauen, samt verksamhet i Centraleuropa, som styrs från Gdansk, Polen. Genom det globala nätverket av elektroniktillverkare, ems-ALLIANCE, har NOTE partners i Kina, Brasilien, Indien, Italien och USA.

Fakta: Omsättning Vinst Anställda
2000 350 MSEK 10,3 MSEK 264
2001 514 MSEK 21,7 MSEK 372
2002 636 MSEK 31 MSEK 418

Se fler nyheter