2018-10-12

NOTE etablerar ett nytt kundsamarbete i Sverige inom smart belysning

Marknaden för uppkopplade hem är på stark frammarsch. NOTE har tecknat ett samarbetsavtal med Plejd, ett snabbväxande bolag inom området smart belysning. Serietillverkning beräknas starta i Lund under första kvartalet nästa år.

”Det är med stor tillfredsställelse jag konstaterar att vår satsning på nya snabbväxande applikationsområden ger resultat. Det här är ett exempel på hur vår alltmer uppkopplade vardag innebär tillväxtmöjligheter för oss som tillverkningspartner. Kundens produkter är redan lanserade på marknaden och vi gör bedömningen att detta samarbete redan nästa år kan öka vår försäljning med minst 30 MSEK.”, säger Johannes Lind-Widestam, NOTEs vd och koncernchef.

”Vi välkomnar NOTE som ny produktionspartner. Vi ser fram emot att arbeta med NOTE, då deras fokus på uppkopplade produkter och utbudet av fabriker både lokalt och internationellt passar oss väl i vår expansiva fas.”, säger Babak Esfahani, CEO Plejd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
  
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86
Babak Esfahani, CEO Plejd, tel. 073-532 23 91

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 249 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 950. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2018 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter