2006-06-15

NOTE etablerar sig i Oslo

NOTE AB avser att förvärva Nordic-Printdesign AS och därmed etablera sig i Norge. Företaget stöps om till NOTE Oslo AS och kommer att byggas upp till en fullvärdig tillverkningsenhet för snabba prototyper i världsklass.

NOTE AB har tecknat en avsiktsförklaring att förvärva Nordic-Printdesign AS som erbjuder spetskompetens inom mönsterkortsdesign. Nordic-Printdesign AS har idag 8 anställda med kontor i både Oslo och Stockholm. Förvärvet utgör ett första steg i NOTEs satsning att öka sina marknadsandelar i Norge.

Förvärvet ligger helt i linje med NOTEs strategi ett erbjuda kunder en hög servicenivå genom konceptet NearsourcingTM, vilket innebär att NOTE är nära kunden både geografiskt och som samarbetspartner. Exempel på tjänster som erbjuds nära kunden är mönsterkortslayout, snabb prototyptillverkning med kvalificerad återmatning om produktens design, projektledning, seamless transfer och koordinering av produktion i NOTEs mer kostnadseffektiva enheter i Baltikum och Polen.

I förvärvet ingår även en komponentdatabas som skall länkas till NOTEs komponenthanteringssystem. Databasen kopplar samman kundernas produktutveckling med NOTEs prototyptillverkning och strategiska inköp. Därigenom kommer produkten snabbare ut på marknaden.

”Komponentdatabasen kommer att få en mycket större genomslagskraft i och med att den nu kommer att kopplas ihop med NOTEs system och deras djupa produktionskunskap. Våra kunder kommer verkligen att värdesätta att de nu får tillgång till de möjligheter som NOTE erbjuder” säger Anders G. Johansen, teknisk säljchef på Nordic-Printdesign AS.

”Det känns mycket spännande att NOTE etablerar sig på den norska marknaden med tanke på den tillväxtpotential som finns där. Vi kommer att bygga upp en helt ny produktionsanläggning med hjälp av så kallad lean produktion för att se till att NOTE Oslo blir en effektiv tillverkningsenhet för snabba prototyper. Till en förhållandevis låg investering och låg risk har vi nu mycket goda möjligheter att uppnå en snabb organisk tillväxt” säger Arne Forslund, VD på NOTE AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Forslund, VD och koncernchef, tel. +46 (0)176-799 01, +46 (0)70-547 74 77
Knut Pogost, sälj- och marknadsdirektör och VD NOTE Components, tel. +46 (0)176-799 15,
+46 (0)70-552 34 44
Annelie Wirdefeldt, IR/informationschef, tel. +46 (0)176-799 12, +46 (0)76-815 99 99

Se fler nyheter