2019-07-10

NOTE expanderar inom medicinteknik

Laerdal Medical A/S blir ny kund till NOTE. Både industraliseringstjänster och volymproduktion av elektronik kommer att äga rum på NOTEs fabrik i Kina.

Laerdal Medical är en världsledande leverantör av produkter inom simulering- utbildning- och behandlingsprodukter för livräddning och akutsjukvård. Huvudkontoret ligger i Stavanger, Norge. Antalet anställda uppgår till cirka 1 400. Företaget samarbetar med ett stort antal globala företag och organisationer. Laerdal Medicals uppsatta mål är att rädda 500 000 liv per år genom att erbjuda förbättrade utrustningar och lösningar.

”Det är glädjande att våra satsningar inom medicinteknik utvecklas väl. Vi har höga förväntningar på att samarbetet med Laerdal kan bli en av våra största affärer inom detta område”, säger Johannes Lind-Widestam, NOTEs vd och koncernchef.

”Vi ser positivt på vårt nya samarbete. Vi ser en styrka i NOTEs kundfokus och kompetenser, och hoppas på ett värdefullt partnerskap inom en snar framtid”, säger Deepak Gajjala, Global Category Manager på Laerdal Medical A/S. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22
  
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 476 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 050. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2019 klockan 08.30 CET.

Se fler nyheter