2002-01-16

NOTE expanderar till västkusten

Sveriges ekonomiskt snabbast växande elektroniktillverkare, NOTE, växer nu även geografiskt och startar verksamhet i Göteborg under våren 2002. OEM-företag på västkusten har varit utan tillgång till större EMS-leverantör. Nu tar den första globala elektroniktillverkaren plats. Det innebär att företag i göteborgsregionen får direkt tillgång till expertis inom Electronic Manufacturing Service.

– I Göteborg finns många företag som efterfrågar högkvalitativ elektronikproduktion. Genom att starta verksamhet där kommer vi närmare våra kunder och kan på så sätt erbjuda en kortare väg från idé till produktion i nära samarbete med kunden, säger NOTEs koncernchef Sten Dybeck.

På plats i Göteborg har NOTE sedan en tid haft personal som förbereder starten. Satsningen är en del av bolagets offensiva expansion just nu. NOTE ligger på listan över svenska tillväxtföretag för femte året i rad.

– Vi har redan fått positiv respons från våra kunder i göteborgsregionen. Förklaringen till NOTEs framgång tror jag är vårt nära sätt att ta hand om våra kunder. Vi vill växa med dem och för de som önskar ge möjlighet att producera globalt. I linje med det är satsningen i Göteborg helt riktig , säger Sten Dybeck.

För vidare information kontakta:
Erik Stenfors, VD NOTE AB. Telefon: 0176-799 01, 0709-50 80 70.
E-post: erik.stenfors@note.se

Se fler nyheter